Vaarbewijs & Theoretische Kustnavigatie

Vaarbewijs 1 & 2

Voor het varen in Nederland is het vaarbewijs verplicht voor snelle motorboten en schepen vanaf 15 meter lengte. Klein Vaarbewijs 1 of 2 is afhankelijk van uw vaargebied. Voor klein binnenwater, rivieren, kanalen en meren is Klein Vaarbewijs 1 vereist. Voor ruime binnenwateren zoals Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer en Wester- en Oosterschelde is Klein Vaarbewijs 2 verplicht.

Als je wilt gaan zeilen op de Middellandse Zee dan moet tenminste één persoon, de schipper, een Vaarbewijs hebben. Zonder Vaarbewijs krijg je een boete en mag je niet uitvaren of verder varen. Als je Vaarbewijs 1 en 2 hebt dan krijg je je ICC (International Certificate of Competence), hiermee kan je bijna overal terecht als je een boot wilt huren.

Kustnavigatie

Voor het CWO2 Jachtvaren Tidal dient een cursist voor het schippersniveau de certificaten Klein Vaarbewijs 1 en 2 te halen. Voor CWO3 en het varen op zee is echter aanvullende kennis en vaardigheid nodig. Het certificaat Kustnavigatie (KN) voorziet in deze behoefte. Dit vervangt het oude TKN-diploma.