Vaarbewijs & Theoretische Kustnavigatie

Vaarbewijs 1 & 2

Voor wie
Voor het varen in Nederland is het vaarbewijs verplicht voor snelle motorboten en schepen vanaf 15 meter lengte. Klein Vaarbewijs 1 of 2 is afhankelijk van uw vaargebied. Voor klein binnenwater, rivieren, kanalen en meren is Klein Vaarbewijs 1 vereist. Voor ruime binnenwateren zoals Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer en Wester- en Oosterschelde is Klein Vaarbewijs 2 verplicht.

Als je wilt gaan zeilen op de Middellandse Zee dan moet tenminste één persoon, de schipper, een Vaarbewijs hebben. Zonder Vaarbewijs krijg je een boete en mag je niet uitvaren of verder varen. Als je Vaarbewijs 1 en 2 hebt dan krijg je je ICC (International Certificate of Competence), hiermee kan je bijna overal terecht als je een boot wilt huren.
Wat leer je
De instructeur neemt je aan de hand van een presentatie in één cursusdag mee in de theorie die nodig is om Vaarbewijs 1 te kunnen halen. De cursus geeft extra verdieping en gaat in op alle belangrijke onderdelen van de lesstof. Zoals regelgeving en wetten, techniek en veiligheid. Na afloop van de cursus krijg je de presentatie mee als naslagwerk.

Heb je Vaarbewijs 1 in de pocket? Dan kun je starten met Vaarbewijs 2. De stof is uitgebreider en complexer. Eén cursusdag is daarvoor te kort. De instructeur neemt alle tijd om de theorie en de oefeningen te bespreken en vragen te beantwoorden waardoor je goed voorbereid het examen tegemoet gaat. Na afloop van de cursus krijg je de presentatie mee als naslagwerk.

Het examen wordt georganiseerd door het CBR. Na afloop van de cursus reserveer je zelf bij het CBR een examendatum. Dit regel je dus zelf.
Aantal cursusdagen
Vaarbewijs 1 duurt 1 dag
Vaarbewijs 2 duurt 2 dagen
Prijs
Vaarbewijs 1 (1 lesdag)
€ 175 pp
De prijs is inclusief lesboek & lunch.

Vaarbewijs 2 (2 lesdagen)
€ 250 pp
De prijs is inclusief lunch.

Theoretische Kustnavigatie

Informatie 2022

Op dit moment wordt er door het CWO gewerkt aan een vernieuwde vorm van het TKN-examen. We hopen dat zij in het voorjaar 2022 meer duidelijkheid kunnen geven en dat wij in het najaar weer cursussen kunnen aanbieden.

Voor wie

De cursus Theoretische Kustnavigatie is bedoeld voor schippers die zelfstandig langs de Europese kusten willen varen en veilig onbekende (buitenlandse) havens willen aanlopen.


Bovendien is het certificaat een verplicht onderdeel van de CWO diploma's Jachtzeilen Tidal. Het certificaat TKN geeft bij een aantal verzekeringen recht op vergroting van het vaargebied waarvoor dekking geldt.


Het Watersportverbond is sinds 1 januari 2020 gestopt met het organiseren van het TKN-examen. De CWO is aan het onderzoeken of daar een ander examen Kustnavigatie voor in de plaats dient te komen.


Het International Certificate of Competence (ICC) wordt in Nederland niet meer als los document afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaarbewijs.

Wat leer je
Dag 1
Kaarten & Navigatie

Wat is navigeren en inrichting zeekaart, weergeven van een posities, vaste markering en betonning lateraal/kardinaal, werking van een kompas en fouten (variatie, deviatie, instrument en hellingfout), opmeten koers en gebruik plotter, koersdefinities (kaartkoers, WK, MK, KK, BWK en GrK).

Navigatie van kaart naar kompas (bezeilde koersen), bepalen van en opsturen voor drift, navigatie van kompas naar kaart (niet bezeilde koersen/laveren), ondergaan van drift, planning bij laveren.

Dag 2
Getijden
Verticale getijdenbeweging (hoog- en laagwater, horizontale getijdenbeweging (getijstroom), routeplanning

Dag 3
Peiling en moderne apparatuur
Peilmiddelen, soorten peilingen, principe van een sextant (geen examenstof), werking GPS, werking elektronische kaartplotter, radar en radarreflector, gebruik marifoon, GMDSS apparatuur (DSC, AIS, Navtex, Epirb, Sart, Inmarsat en GMDSS portofoon)

Dag 4
Reglementen en Meteo
Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee (BVA), Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE), Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW), Scheepvaartreglement Territoriale Zee (STZ), weerkunde.
Aantal cursusdagen
De cursus bestaat uit 4 dagen van 6 uur en wordt gegeven op de zaterdag van 10.00 tot 17.00 op de Compagnieshaven te Enkhuizen.
Prijs inclusief lunch
Prijs
Theoretische Kustnavigatie (4 lesdagen)
€ 500 pp voor 4 lesdagen.
De prijs is inclusief lunch.